Fact Check Filipino

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga artikulo mula sa VERA FILES FACT CHECK na isinalin sa wikang Filipino.

Mga karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto.

​VERA FILES FACT CHECK: Ilang presidente na ang nagdeklara ng martial law sa Pilipinas?

Hindi, sa katunayan, si Duterte ang ika-apat, mula…

Mga kailangan mong malaman tungkol sa 'VERA FILES FACT CHECK'

Ano nga ba ang VERA Files Fact Check?