Fact Check Filipino

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga artikulo mula sa VERA FILES FACT CHECK na isinalin sa wikang Filipino.

Mga karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto.

​VERA FILES FACT SHEET: Mga dapat basahin tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos

Ang hatol: inilubog ni Marcos ang bansa sa isang…

​VERA FILES FACT CHECK: Paggamit ng 'umano'y' hindi isang depensa laban sa libel

Sa pangkalahatan, ang literal na katotohanan o…

​VERA FILES FACT CHECK: Pahayag sa media ng DFA binabaluktot ang katotohanan sa ulat ng Pilipinas tungkol sa karapatang pantao

Ang inulat ni Cayetano sa UN at pahayag ng DFA na…

​VERA FILES FACT CHECK: DDB Chair Santiago inulit ang maling pahayag ni Duterte tungkol sa pampublikong bidding

Ang Batas Republika Blg. 9184, ang batas na…

VERA FILES FACT CHECK: Duterte mali sa prosesong pangkapayapaan ng Bangsamoro

Taliwas sa pahayag ni Duterte, ang "mga pag-uusap"…

VERA FILES FACT CHECK: Istorya nina Duterte at Imelda tungkol sa ginto ni Marcos magkasalungat

Ang pahayag ni Duterte tungkol sa mga bara ng…