Fact Check Filipino

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga artikulo mula sa VERA FILES FACT CHECK na isinalin sa wikang Filipino.

Ang VERA Files ay signatory sa International Fact-Checking Network. Kung naniniwala kang lumabag ang VERA Files sa IFCN Code of Principles at nais mong direktang makipag-ugnay sa IFCN, maaari mong bisitahin ang link https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/complaints-policy.

Mga karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto.

VERA FILES FACT CHECK: Robin Padilla maling ini-uugnay ang pagsabog sa Beirut sa terorismo para bigyang katwiran ang PH anti-terror law

Binigyang-katuwiran ng aktor na si Robin Padilla,…

VERA FILES FACT SHEET: Ang COVID-19 bakuna mula sa Russia, sa konteksto

Maaaring maantala ang hangad ni Pangulong Rodrigo…

VERA FILES FACT SHEET: Mga numerong gamit sa pagsukat ng tagumpay ng tugon ng gobyerno sa COVID-19 ipinaliwanag

Maraming bagay at kuwento ang nasa likod ng…

VERA FILES FACT SHEET: Ang mga maling palagay sa face mask inilantad

Apat na buwan na mula nang ipinag-utos ng gobyerno…

VERA FILES FACT CHECK: Duterte ikinaila ang sinabi ng spox; inuulit ang mali, hindi ligtas na pahayag sa paggamit ng gasolina bilang disinfectant

Sa pagsalungat sa paliwanag ng kanyang…

VERA FILES FACT CHECK: Duterte pa bago bago ng isip sa face-to-face na klase

Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address,…