Categories
FACT CHECK Fact Sheet NED FC

FACT SHEET: Gumagana ba ang justice system ng Pilipinas?

Hindi makikipag-cooperate ang Marcos administration sa International Criminal Court sa imbestigasyon nito sa drug war. Gumagana naman daw kasi ang justice system ng Pilipinas.  

Nagtanong ang VERA Files Fact Check sa mga ordinaryong Filipino: Gumagana nga  ba ang mga korte sa bansa pagdating sa extrajudicial killings?

Alamin ang mga sagot nila sa video na ito:


Have you seen any dubious claims, photos, memes, or online posts that you want us to verify? Fill out this reader request form or send it to VERA, the truth bot on Viber.


(Guided by the code of principles of the International Fact-Checking Network at Poynter, VERA Files tracks the false claims, flip-flops, misleading statements of public officials and figures, and debunks them with factual evidence. Find out more about this initiative and our methodology.)