Skip to content

Tag Archives: Briones

VERA FILES FACT CHECK: Briones nagbago ng pahayag tungkol sa “mga hamon” sa pagbubukas ng klase sa Mega Manila

Mula sa pagtitiyak sa publiko na ang National Capital Region (NCR) at Region IV-A (CALABARZON), na dating ipinasailalim sa Modified Enhance Community Quarantine (MECQ), "ay hindi malubhang maaapektuhan" sa pagbubukas ng mga klase noong Agosto, binago ni Education Secretary Leonor Briones ang kanyang naunang pahayag at sinabing nauna niyang inirekomenda sa pangulo ang pagpapaliban sa mga klase dahil sa "mga hamon" sa paghahanda bunga ng "mga limitasyon sa pagkilos."

VERA FILES FACT CHECK: Briones nagbago ng pahayag tungkol sa “mga hamon” sa pagbubukas ng klase sa Mega Manila

VERA FILES FACT CHECK: Briones changes tune on “challenges” of opening of classes in Mega Manila

From assuring the public that the National Capital Region (NCR) and Region IV-A (CALABARZON), previously under Modified Enhance Community Quarantine (MECQ), “will not be gravely affected” by the opening of classes in August, Education Secretary Leonor Briones backtracked, saying she earlier recommended to the president the deferment of classes due to “challenges” in preparation brought about by “limitations of movement.”

VERA FILES FACT CHECK: Briones changes tune on “challenges” of opening of classes in Mega Manila