Skip to content

Tag Archives: Hawaii

VERA FILES FACT CHECK: Pahayag ni Marcos na ‘walang wala’ ang kanilang pamilya nang ipatapon at dumating sila sa Hawaii HINDI TOTOO

Ang pamilya Marcos ay hindi ipinatapon nang walang dala. Noong 1986, kinuha ng United States Customs Services ang mga set ng alahas, na tinaya noong 1991 ng Christie’s auction house na nagkakahalaga ng $436,420 hanggang $559,630, na dinala ng mga Marcos sa Honolulu. Kilala bilang Hawaii Collection, ito ay ibinigay sa gobyerno ng Pilipinas noong 1992.

VERA FILES FACT CHECK: Pahayag ni Marcos na ‘walang wala’ ang kanilang pamilya nang ipatapon at dumating sila sa Hawaii HINDI TOTOO