Skip to content
post thumbnail

VERA FILES FACT CHECK: Locsin nag u-turn sa bagong coast guard law ng China

Sa loob lamang ng dalawang araw, naiba ang posisyon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. tungkol sa pagpasa ng bagong coast guard law ng China — na pinapayagan nitong paputukan ang mga banyagang sasakyang pandagat sa teritoryo na inangkin ng China. Mula sa "wala tayong pakialam," tinawag niya itong isang “verbal na banta ng giyera" sa mga lalabag dito.

Feb 2, 2021

VERA Files

|

6-minute read

ifcn badge

Share This Article

:

Sa loob lamang ng dalawang araw, naiba ang posisyon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. tungkol sa pagpasa ng bagong coast guard law ng China — na pinapayagan nitong paputukan ang mga banyagang sasakyang pandagat sa teritoryo na inangkin ng China. Mula sa “wala tayong pakialam,” tinawag niya itong isang “verbal na banta ng giyera” sa mga lalabag dito.

PAHAYAG

Noong Enero 25, nag-tweet si Locsin ng isang reaksyon sa isang artikulo sa GMA News Online na sumipi kay opposition Sen. Risa Hontiveros na tinawag ang bagong polisiya ng China na isang “napaka-negatibong development” sa konteksto ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea.

Sinabi sa isang bahagi ng tweet ng kalihim:

It’s none of our business; it is China’s business what law it passes; so please a little self-restraint. I devised a visa rubber stamp that stamps most of the South China Sea and parts of North Borneo as our national territory and no one has complained.

(Wala tayong pakialam; bahala ang China kung anong batas ang ipapasa nito; kaya pakiusap lang, konting pagpipigil sa sarili. Gumawa ako ng isang visa rubber stamp na naglalagay ng selyo sa halos lahat ng South China Sea at mga bahagi ng North Borneo bilang ating pambansang teritoryo at walang nagreklamo.)”

Pinagmulan: Teodoro Locsin Jr. official Twitter account, “It’s none of our business…,” Enero 25, 2021

FLIP-FLOP

Pagkalipas ng dalawang araw, binaligtad ni Locsin ang kanyang paninindigan, inihayag sa Ingles na, “pagkatapos ng pagmumuni-muni,” siya ay “naglabas ng isang diplomatic protest” sa bagay na ito.

Nakasaad sa kabuuan ng kanyang tweet noong Enero 27, na nagdadala ng kanyang naunang pahayag:

While enacting law is a sovereign prerogative, this one — given the area involved or for that matter the open South China Sea — is a verbal threat of war to any country that defies the law; which, if left unchallenged, is submission to it.

(Bagaman ang paggawa ng batas ay isang sovereign prerogative, ang isang ito — na ang kaugnay ng lugar o sa bagay na ito ang open South China Sea — ay isang verbal na banta ng giyera sa anumang bansa na lumabag sa batas; kung saan, kung hindi hahamunin, ay nagpapasakop dito.)”

Pinagmulan: Teodoro Locsin Jr. official Twitter account, “After reflection I fired a diplomatic protest…,” Enero. 27, 2021

Sinasabi ng Article 22 ng Maritime Police Law of the People’s Republic of China — pinagtibay ng Standing Committee ng ika-13 National People’s Congress ng China noong Enero 22 — isinalin sa Ingles gamit ang Google Translate:

When national sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction are being illegally infringed by foreign organizations and individuals at sea, or are facing an imminent danger of illegal infringement, the maritime police agency has the right to take measures including: Use all necessary measures, including weapons, to stop the infringement and eliminate danger.

(Kapag ang pambansang soberanya, mga karapatan ng soberanya, at hurisdiksyon ay iligal na nilabag ng mga dayuhang organisasyon at mga indibidwal na nasa dagat, o nahaharap sa isang napipintong panganib ng iligal na paglabag, ang ahensya ng pulisya sa dagat ay may karapatang gumawa ng mga hakbang kasama ang: Gumamit ng lahat ng kinakailangang hakbang, kasama ang armas, upang matigil ang paglabag at matanggal ang panganib.)”

Pinagmulan: Xinhua News Agency, Maritime Police Law of the People’s Republic of China, Enero 23, 2021 (tingnan ang nai-archive na bersyon)

Ipatutupad simula Peb. 1, binibigyan din ng kapangyarihan ng batas ang coast guard nito na “utusan … ang mga banyagang organisasyon at indibidwal” na ihinto ang pagbuo o pagwasak, sa loob ng limitadong oras, ng mga gusali at iba pang mga istraktura sa mga isla at mga lugar ng dagat na “nasa ilalim ng hurisdiksyon ng [China]” nang walang pahintulot.

“Para sa mga tatanggi na itigil ang iligal na gawain o hindi wasakin sa loob ng limitasyon ng oras, ang maritime police agency ay may karapatang ihinto o ipilit ang demolisyon,” dagdag nito.

“Sa madaling sabi,” sabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa Ingles sa kanyang kolum noong Enero 28 sa Inquirer.net, “ipinatutupad ng bagong batas sa pamamagitan ng armadong lakas at nakamamatay na puwersa ang pag-angkin ng China ng pagmamay-ari sa lahat ng geologic features, isda, langis, gas at iba pang mapagkukunang mineral sa 85.7[%] ng South China Sea.”

Patuloy na iginigiit ng China ang nine-dash-line na paghahabol nito sa halos buong South China Sea — kasama na ang mga maritime zone ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei, at Taiwan — sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration (PCA) noong 2016 na nagsabing “walang ligal na batayan” ang pag-aangkin nito. (Tingnan ang PH wins: Arbitral court invalidates China’s 9-dash line)

Binanggit ang charter ng United Nations (UN), sinabi ni Carpio, na gumanap ng isang mahalagang papel sa arbitral na tagumpay ng Pilipinas laban sa China sa PCA sa The Hague tungkol sa South China Sea dispute, na ang bagong batas ng coast guard ng China ay “malinaw na lumalabag sa international law.”

Sa ilalim ng charter ng UN, ang mga miyembrong estado na naging partido sa anumang hindi pagkakasundo ay dapat, “una sa lahat, humingi ng solusyon sa pamamagitan ng negosasyon, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, pagdulog sa mga ahensya ng rehiyon o pagsasaayos, o iba pang mapayapang paraan na sariling pagpipilian.”

“Ang isang estado ay pinahintulutan na gumamit lamang ng sandatahang lakas sa pagtatanggol sa sarili laban sa armadong pag-atake ng ibang estado. Bukod sa pagtatanggol sa sarili, ang paggamit ng armadong puwersa ay pinapayagan lamang kung pinahintulutan ng UN Security Council para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mundo,” sinabi ng dating hukom sa Ingles.

Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sa kanyang briefing noong Enero 28, na “malugod na pinapayagan” ng Palasyo ang diplomatic protest na inihain ng Department of Foreign Affairs, na idinagdag:

“…this will prove that the Philippines is fully committed to the rule of law and will assert all its rights available under existing principles of international law to defend its interests.

(…ito ay magpapatunay na ang Pilipinas ay ganap na tapat sa pagpapatupad ng batas at igigiit ang lahat ng mga karapatang magagamit sa ilalim ng umiiral na mga prinsipyo ng international law upang ipagtanggol ang mga interes nito.)”

Pinagmulan: Presidential Communications Operations Office, Press Briefing of Presidential Spokesperson Harry Roque, Enero 28, 2021, panoorin mula 40:54 hanggang 41:14

 

Mga Pinagmulan

Teodoro Locsin Jr. official Twitter account, “It’s none of our business…,” Jan. 25, 2021

Teodoro Locsin Jr. official Twitter account, “After reflection I fired a diplomatic protest…,” Jan. 27, 2021

Xinhua News Agency, Maritime Police Law of the People’s Republic of China, Jan. 23, 2021 (see archived version)

The National People’s Congress of the People’s Republic of China, Functions and Powers of the Standing Committee, Accessed Feb. 2, 2021

The National People’s Congress of the People’s Republic of China, Order of the President of the People’s Republic of China, Jan. 22, 2021

Inquirer.net, China unleashes another deadly virus, Jan. 28, 2021

Permanent Court of Arbitration, AWARD: IN THE MATTER OF THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION, July 12, 2016

Permanent Court of Arbitration, PRESS RELEASE: THE SOUTH CHINA SEA ARBITRATION, July 12, 2016

United Nations, Charter of the United Nations: Chapter VI: Pacific Settlement of Disputes, Accessed Feb. 1, 2021

Presidential Communications Operations Office, Press Briefing of Presidential Spokesperson Harry Roque, Jan. 28, 2021

 

(Ginagabayan ng code of principles ng International Fact-Checking Network sa Poynter, ang VERA Files ay sumusubaybay sa mga maling pahayag, flip-flops, nakaliligaw na mga pahayag ng mga pampublikong opisyal at kilalang personalidad, at pinasisinungalingan ang mga ito gamit ang tunay na ebidensya. Alamin ang inisyatibong ito at aming pamamaraan.)

Get VERAfied

Receive fresh perspectives and explainers in your inbox every Tuesday and Friday.