Skip to content

Tag Archives: election campaign

VERA FILES FACT SHEET: Pagkampanya sa panahon ng COVID-19 pandemic

Ang pangangampanya para sa darating na halalan sa Mayo 9 ay walang katulad sa kasaysayan ng bansa dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Iboboto ng mga Pilipino ang bagong hanay ng mga pambansa at lokal na pinuno sa gitna ng isang rumaragasang pandemic na kumitil ng higit sa 50,000 buhay, halos pumilay sa ekonomiya, at humamon sa kakayahan ng mga kasalukuyang opisyal sa pagtugon sa krisis sa kalusugan ng publiko.

VERA FILES FACT SHEET: Pagkampanya sa panahon ng COVID-19 pandemic

VERA FILES FACT SHEET: Campaigning during the COVID-19 pandemic

Campaigning for the upcoming May 9 elections will be like no other in the country's history because of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Filipinos will vote for a new set of national and local leaders amid a raging pandemic that has claimed more than 50,000 lives, nearly crippled the economy, and challenged the competence of incumbent officials in addressing the public health crisis.

VERA FILES FACT SHEET: Campaigning during the COVID-19 pandemic