Skip to content

Tag Archives: heated tobacco products

VERA FILES FACT SHEET: Mga alternatibo sa sigarilyo na walang usok ipinaliwanag

Halos 15 buwan matapos ipagbawal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang "paggamit, pagbebenta o pagbili ng mga e-cigarette at mga produktong tabako" sa mga wala pang 21 taong gulang, inaprubahan ng House of Representatives ang isang panukalang batas na nagpapababa sa 18 ang minimum na edad ng mga makabibili ng heated tobacco products (HTPs) at electronic nicotine/non-nicotine delivery systems (ENDs/ENNDS).

VERA FILES FACT SHEET: Mga alternatibo sa sigarilyo na walang usok ipinaliwanag

VERA FILES FACT SHEET: Smoke-free alternatives to cigarettes explained

Barely 15 months after President Rodrigo Duterte banned “the use, sale or purchase of e-cigarettes and tobacco products” to persons below 21 years old, the House of Representatives approved a bill lowering to 18 the minimum age of persons who can buy heated tobacco products (HTPs) and electronic nicotine/non-nicotine delivery systems (ENDs/ENNDS).

VERA FILES FACT SHEET: Smoke-free alternatives to cigarettes explained