Skip to content

Tag Archives: Macli-ing Dulag

Macli-ing Dulag lives on

Macli-ing’s famous words, on land ownership: “You ask if we own the land and mock us saying, “Where is your title?’ When we ask the meaning of your words, you answer with taunting arrogance, ‘Where are the documents to prove that you own the land?’ Titles? Documents? Proof of ownership? Such arrogance to say that you own the land, when you are owned by it! How can you own that which outlives you? Only the race owns the land because the race lives forever. To claim a place is the birthright of everyone. Even the lowly animals have their own place. How much more when we talk of human beings?”

Macli-ing Dulag lives on

Si Macli-ing Dulag sa Mata ng taga-Cordillera

Para siguraduhing hindi makalilimutan ng mga taga-Cordillera ang kabayanihan nina Macli-ing Dulag, Pedro Dungoc Sr. at Lumbaya Gayudan, may monumento na itinayo sa Kalinga noong 2017 bilang pagkilala sa kanilang pakikipaglaban noong panahon ng martial law.

Si Macli-ing Dulag sa Mata ng taga-Cordillera

‘Tayo ang Pag-aari ng Lupa’

Dekada 70, naging matunog ang pangalan ni Macli-ing Dulag, lider ng tribo sa Kalinga. Hindi mataas ang kanyang pinag-aralan pero may tapang na lumaban sa diktaduryang Marcos para sa daan-libong kababayan. 

‘Tayo ang Pag-aari ng Lupa’