Categories
Editor's Pick Podcast

Si Macli-ing Dulag sa Mata ng taga-Cordillera

Para siguraduhing hindi makalilimutan ng mga taga-Cordillera ang kabayanihan nina Macli-ing Dulag, Pedro Dungoc Sr. at Lumbaya Gayudan, may monumento na itinayo sa Kalinga noong 2017 bilang pagkilala sa kanilang pakikipaglaban noong panahon ng martial law.

Pero kasabay ng lumalalang pagbaluktot sa kasaysayan, tinanggal ang  monumento noong 2021, sa utos umano ng pulis. Alamin dito sa Episode 22, Season 2 ng “What the F?!” podcast kung ano na ang nangyari sa Anti-Chico Dam Heroes Monument sa Bugnay, kung saan naging punong barangay si Macli-ing.

Pwede rin pakinggan sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify for Podcasters

 

Sources

Doyo, M.C. (1980). Was Macli-ing Killed Because He Damned the Chico Dam? In M.C. Doyo, Press Freedom Under Siege: Reportage that Challenged the Marcos Dictatorship (p.21). University of the Philippines Press.