Skip to content
post thumbnail

Banat Buto More? Ang Pangako ni Marcos sa Trabaho

Sa dami ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA), ano ba ang balak gawin ng pangulo para sa mga manggagawang Pilipino.

Jul 20, 2023

VERA Files

|

1-minute read

Share This Article

:

Sa dami ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang unang State of the Nation Address (SONA), ano ba ang balak gawin ng pangulo para sa mga manggagawang Pilipino.

Pakinggan ang usapan ng reporters ng VERA Files tungkol sa isyung ito:

Pwede rin pakinggan sa Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts, Google Podcasts

Check out these sources

Get VERAfied

Receive fresh perspectives and explainers in your inbox every Tuesday and Friday.