​VERA FILES FACT CHECK: Duterte inulit ang maling pahayag tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya ng Davao City

BASAHIN SA INGLES

Inulit ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa ikalawa niyang state of the nation address (SONA), ang maling pahayag na nauna niyang ginawa tungkol sa paglago ng ekonomiya ng Davao City.

PAHAYAG

Sabi ni Duterte:

Dalawampu’t tatlong taon akong mayor ng Davao. Makita mo ang Davao ngayon. Kayo naging mga LGU dati. Anong lungsod ang umaabot ng may siyam na porsiyentong pag-unlad (ng ekonomiya)? Eh nandoon pa kami sa Mindanao, binobomba pa kami sa Davao. Ang Davao siyam (na porsiyento ang) pag-unlad.

Pinagkunan: State of the Nation Address, Hulyo 24, 2017, panoorin mula 1:29:50-1:30:15

FACT

Gumawa ng parehong pahayag si Duterte sa isang talumpati noong Marso 30 sa Malacañang.

Na ang ekonomiya ng Davao City ay lumago ng siyam na porsiyento at ang ganoong paglago ay hindi pa nakita sa ibang lugar sa bansa ay parehong hindi tama.

(Tignan: VERA FILES FACT CHECK: Is Davao City’s economic growth unprecedented in the country’s history?)

Una, ang datos ng pamahalaan kaugnay ng paglago ng ekonomiya ay pinagsamasama ayon sa rehiyon, hindi ayon sa mga lungsod. Ang pamantayang sukat na ginamit ng Philippine Statistics Authority (PSA) ay tinatawag na gross regional domestic product (GRDP), na tinukoy bilang “kalahatan ng buong halaga na dagdag ng lahat ng yunit na produkto ng residente sa rehiyon.”

Pangalawa, ang ibang mga rehiyon ay mas mabilis na lumago kaysa sa siyam na porsiyento. Umunlad ang ekonomiya ng Central Visayas ng 12.9 porsiyento noong 2010. Ang Zamboanga Peninsula ay nagtala ng parehong bilis ng paglago noong 2012.

Si Duterte ay naging mayor ng Davao City sa loob ng 22 taon at apat na buwan.

(Tignan: VERA FILES FACT CHECK: How long did Duterte serve as Davao City mayor?)

BACKSTORY

Katulad ng kanyang unang SONA noong nakaraang taon, binanggit ni Duterte ang kanyang programang pang-ekonomiya na walang detalye, at iniugnay sa mga polisya ng kanyang administrayon hinggil sa peace and order. (Tignan: SONA Promise Tracker: Economy)

“Natutunan ko na ang ekonomiya ay biglang lumalago lamang kapag may kapayapaan at kaayusan na umiiral sa mga lugar kung saan ang mga namumuhunan ay maaaring magbuhos ng kanilang kapital at pagkaeksperto,” sabi niya.

“Natutunan ko mula sa aking karanasan sa Davao City na ang kumpiyansa ng mamumuhunan ay pinalakas at pinatibay lamang kung may isang makapangyarihang puwersa at mekanismo para sa proteksyon ng mga lokal at dayuhang pamumuhunan,” dagdag niya.

Sa polisya ng pananalapi, si Duterte ay wala rin katiyakan, na hinihimok ang Senado na “suportahan ang aking reporma sa buwis nang buo, at ipasa ito nang mabilis.”

Gayunman, tila nangangantiyaw, sinabi rin niya, “Kung sa tingin ninyo iyan ay isang pag-aaksaya, mabuti. Kung sa tingin mo ay hindi maganda (mabuti), okay lang sa akin.”

Naaprubahan ng mababang kapulungan ng kongreso ang iminumungkahi ng administrasyong Duterte na Tax Reform and Acceleration and Inclusion Act (TRAIN) noong Hunyo. Iniutos ni Duterte na apurahin ang panukalang batas, at inaasahan na talakayin ito ng Senado sa muling pagbubukas ng Kongreso sa Hulyo.

Sinabi ni Duterte na ang pagpasa ng batas sa reporma sa buwis ay “kinakailangan upang pondohan ang iminungkahing badyet ng 2018,” na isinumite niya sa Kongreso pagkatapos niyang maihatid ang kanyang SONA.

Mga pinagmulan:

PSA, Regional Accounts of the Philippines, Gross Regional Domestic Product, 2013 to 2015

PSA, Regional Accounts of the Philippines, Gross Regional Domestic Product, 2012 to 2014

PSA, Regional Accounts of the Philippines, Gross Regional Domestic Product, 2010 - 2012

PSA, Regional Accounts of the Philippines, Gross Regional Domestic Product, 2010 - 2012

PSA, Bicol Region’s economic growth was the fastest in 2105 , July 28, 2016

PSA, Davao Region’s records the fastest growth in 2014, July 30, 2015

Ang VERA Files Fact Check ay sumusubaybay sa mga maling salaysay at nakaliligaw na mga pahayag ng mga pampublikong opisyal at personalidad, at itinatama ang mga ito gamit ang mga tunay na ebidensya. Kami ay ginagabayan ng mga prinsipyo ng International Fact-Checking Network sa Poynter. Para sa karagdagang impormayan bisitahin ang pahinang ito.

FOR FURTHER READING

VERA FILES FACT CHECK: Duterte MALI na naman tungkol sa datos ng pananalapi ng Davao City

Una, pinababa niya ito. Pagkatapos, mali ang kanyang paglalarawan na ito ang pinakamataas sa lahat…

VERA FILES FACT CHECK: Duterte repeats wrong claim about Davao City’s economic growth

President Rodrigo Duterte, in his second state of the nation address (SONA) Monday, repeated an…

VERA FILES FACT CHECK: Pahayag ni Duterte na patuloy ang paghihirap ng PH SALUNGAT sa Diokno report

Ang pahayag ni Duterte na ang Pilipinas ay patuloy na "mas humihirap" ay salungat sa naging ulat…

About Vera Files

Founded in March 2008, VERA Files is published by veteran Filipino journalists taking a deeper look into current Philippine issues. Vera is Latin for “true.”

Follow us

MEMBER