Categories
Fact Check Filipino

VERA FILES FACT CHECK: Listahan ng mga bansang may mga batas sa ‘fake news’ na binanggit ni Sen. Robin Padilla hindi tama

Ang Argentina, Brazil, Canada, China, Egypt, France, Germany, Israel, Japan, Kenya, Malaysia, Nicaragua, Russia, Sweden, UK ay may mga batas laban sa “fake news.”

Robinhood Padilla 11/28/2022 May ilang mali

Ang Japan, Germany, Brazil, United Kingdom, Argentina at Sweden ay hindi nagpasa ng mga batas laban sa “fake news.”

Sa pagsusulong ng batas laban sa pagkalat ng maling impormasyon online, binanggit ni Sen. Robinhood Padilla ang 15 bansang may mga batas laban sa “fake news.” Ang kanyang listahan, gayunpaman, ay may ilang mga kamalian.

Alamin sa video na ito:

 

 

Nakakita ka na ba ng anumang kahina-hinalang pahayag, larawan, meme, o online post na gusto mong i-verify namin? Sagutan ang reader-request form na ito.

 

Mga Pinagmulan

Senate of the Philippines, Resolution No. 191, accessed Nov. 29, 2022

Senate of the Philippines, Committee on Public Information and Mass Media, Nov. 28, 2022

Poynter, A guide to anti-misinformation actions around the world, accessed Nov. 28, 2022

Amnesty International, A HUMAN RIGHTS APPROACH TO TACKLE DISINFORMATION, April 14, 2022

Japan 

Germany

Brazil 

United Kingdom 

Argentina

Sweden

 

(Ginagabayan ng code of principles ng International Fact-Checking Network sa Poynter, ang VERA Files ay sumusubaybay sa mga maling pahayag, flip-flops, nakaliligaw na mga pahayag ng mga pampublikong opisyal at kilalang personalidad, at pinasisinungalingan ang mga ito gamit ang tunay na ebidensya. Alamin ang inisyatibong ito at aming pamamaraan.)