Categories
Fact Check Filipino

VERA FILES FACT CHECK: Pahayag ni Duterte tungkol sa kanyang sahod mali pa rin

Muling minaliit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang suweldo, ang ikaapat na pagkakataon na ginawa niya ito sa bilang ng VERA Files Fact Check.

PAHAYAG

Sa isang speech Okt. 27 na Masskara Festival sa Bacolod City, sinabi ni Duterte:

“Ang sweldo ko dalawa- 207,000. ‘Yung mga iba diyan tag-milyon milyon mga… Ako’yan lang ang ano.”

Pinagmulan: Speech/Talumpati ni President Rodrigo Duterte sa ika-39 Masskara Festival, Okt. 27, 2018, Bacolod City, panoorin mula 44:38 hanggang 44:53

ANG KATOTOHANAN

Ang pahayag ni Duterte ay kapos ng P91,083; mula noong Enero 2018, siya ay tumatanggap ng P298,083 kada buwan.

Dati na niyang pinababa ang kanyang suweldo, noong Enero at Abril 2017, ng P92,278, at noong Pebrero ng taong ito ng P98,083. (Tingnan ang VERA FILES FACT CHECK: How much does President Duterte earn monthly? at VERA FILES FACT CHECK: Duterte understates his salary again)

Ang suweldo ni Duterte ay tumataas mula pa noong 2016 dahil sa Executive Order No. 201 na pinirmahan ni Benigno Simeon Aquino III, ang kanyang hinalinhan, na nagtaas ng taunang sahod para sa lahat ng mga naglilingkod sa gobyerno.

Sa Enero 2019, inaasahang tatanggap si Duterte ng P399,739 kada buwan, dahil ang ika-apat na tranche ng binagong iskedyul ng suweldo ay ilalabas na.

Mga pinagkunan ng impormasyon:

Department of Budget and Management, National Budget Circular No. 572, Jan. 3, 2018

Official Gazette, Executive Order No. 201, s. 2016

Official Gazette, Republic Act No. 6758

Official Gazette, Joint Resolution No. 4

Ang VERA Files Fact Check ay sumusubaybay sa mga maling salaysay at nakaliligaw na mga pahayag ng mga pampublikong opisyal at personalidad, at itinatama ang mga ito gamit ang mga tunay na ebidensya. Kami ay ginagabayan ng mga prinsipyo ng International Fact-Checking Network sa Poynter. Para sa karagdagang impormayan bisitahin ang pahinang ito.