Categories
Fact Check Filipino

VERA FILES FACT SHEET: Ano ang nasa panukalang heterosexual bill? Paano ito naiiba sa SOGIESC Equality bill?

Naghain noong Nob. 9 si Manila Rep. Bienvenido Abante Jr. ng panukalang batas na naglalayong protektahan ang mga pananaw at gawi ng mga heterosexual.

Umani ng batikos ang panukala mula sa iba’t ibang grupo at personalidad na nagsusulong ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community, na tinawag itong “joke of a law” habang muli silang nanawagan para sa pagsasabatas ng SOGIESC Equality Bill, na nananatiling nakabimbin sa Kongreso sa loob ng dalawang dekada.

Ano ang nasa panukalang heterosexual bill at paano ito naiiba sa SOGIESC Equality bill? Narito ang kailangan mong malaman:

1. Ano ang nilalaman ng House Bill 5717?

Ang iminungkahing Heterosexual Act of 2022 o House Bill 5717 ay naglalayong kilalanin, tukuyin at protektahan ang mga karapatan ng mga heterosexual na ipahayag ang kanilang mga pananaw sa homosexuality at isabuhay ang kanilang mga paniniwala batay sa kanilang relihiyon.

“Ang panukalang batas ay naglalayong protektahan ang mga heterosexual sa mga partikular na larangan ng pagpupunyagi ng tao na, kapag isinagawa o ginamit, ay maaaring ituring na lumalabag sa ‘nais ng batas na mga karapatan’ ng LGBTQI,” sabi ni Abante bilang tugon sa pagtatanong ng VERA Files Fact Check. “Kung ang LGBTQI ay ‘binigyan’ at pinoprotektahan ng mga partikular o partikular na ‘karapatan’, ang mga heterosexual ay dapat ding protektahan ang kanilang mga ‘karapatan’.”

Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga sumusunod na karapatan ay dapat ibigay at protektahan:

  • Upang sundin, ipraktis, ipahayag, itaguyod, ipalaganap, ipagtanggol at protektahan ang kanilang relihiyon at mga paniniwala ayon sa kanilang relihiyon, paniniwala at pamantayan nang walang nanghihimasok at/o pagpapaikli;
  • Upang ipraktis at tamasahin ang kanilang relihiyosong propesyon at pagsamba nang walang nanghihimasok o pagpapaiki na may karapatan na ibukod doon ang iba na may ibang paniniwala o pananampalataya;
  • Upang malayang ipahayag at makipag-usap sa iba, pribado man o pampubliko, pasalita o nakasulat o sa pamamagitan ng print o broadcast media o sa pamamagitan ng mga social media platform na umiiral na ngayon o na maaaring mabuo sa hinaharap;
  • Upang malayang magpahayag, magawa, at magpataw, sa pagpapatakbo o pamamahala ng kanilang mga simbahan, negosyo, paaralan o lugar ng trabaho; at,
  • Upang malayang ipahayag ang kanilang mga pananaw, pasalita o sa nakasulat, pribado  man o pampubliko, sa print o broadcast media, o sa mga social media platform na umiiral na ngayon o maaaring mabuo sa hinaharap tungkol sa homosexuality, bisexuality, at sa mga transgender at queer ayon sa kanilang mga pinaniniwalaang relihiyon at mga gawi at sa mga prinsipyo at pamantayan ng Bibliya.

Ipinagbabawal at pinapaparusahan ng panukalang batas ang anumang mga kilos at pagtatangka na “pipigil, magbabawal, magbabawas, o kung hindi man ay nakakasagabal sa malayang paggawa at pagtamasa ng mga heterosexual sa alinman sa kanilang mga karapatan” habang hinahadlangan ang mga heterosexual na magbanta sa “mga homosexual” sa paggamit ng kanilang mga karapatan.

“Hindi ibig sabihin na tutol tayo o magdidiskrimina tayo sa iba na hindi naniniwala dito [relihiyon]. Hindi. Sa aking panukalang batas, mayroong kahit isang probisyon na ang mga heterosexual ay hindi dapat gumawa ng anumang gawaing may diskriminasyon. Napakalinaw po niyan sa panukalang batas ko,” paliwanag ni Abante.

Kung ang alinman sa mga probisyon ay nilabag, ang panukalang batas ay nagmumungkahi ng mga parusang pagkakakulong ng lima hanggang pitong taon at multa mula P100,000 hanggang P200,000.

2. Paano naiiba ang HB 5717 sa SOGIESC Equality bill?

Sa isang email sa VERA Files, ipinaliwanag ni Sen. Risa Hontiveros na ang heterosexuality ay isang “uri ng SOGIE” at ang mga heterosexual ay maaari rin makinabang sa SOGIESC Equality Bill na kanyang itinataguyod.

“Ito ay hindi isang espesyal na batas para sa LGBTQIA+ community, ngunit isang polisiya na nagsasaad na ang ating mga batas ay dapat tahasang kasama ang bawat tao. Hindi posible ang pagkakapantay-pantay kung hindi kasama ang lahat,” ani Hontiveros, na namumuno sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.

Noong Disyembre 6, inaprubahan ng komite ang SOGIESC bill na, taliwas sa heterosexual bill na inihain sa House of Representatives, ay naglalayong parusahan ang diskriminasyon laban sa mga tao batay sa kanilang sekswal na oryentasyon, pagkakakilanlan ng kasarian at pagpapahayag, at katangian ng kasarian.

Kabilang sa mga ipinagbabawal na gawain sa diskriminasyon ang pagtanggi sa pagpasok o pagpapaalis sa isang tao mula sa anumang institusyong pang-edukasyon o pagsasanay, pagpapataw ng mga parusang pandisiplina na mas mahigpit kaysa sa kaugalian na lumalabag sa mga karapatan ng mga mag-aaral, at pagtanggi o pagpapawalang-bisa sa akreditasyon ng mga organisasyon, grupo, partido pulitikal, o institusyon, kasama ng iba sa batayan ng SOGIESC.

Ang mga lalabag ay pagmumultahin ng P100,000 hanggang P250,000 o mahaharap sa pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon.

Magmumulta rin ng P100,000 hanggang P300,000, o pagkakakulong ng anim na buwan hanggang dalawang taon at apat na buwan ang mga tatanggi sa isang tao na makakuha ng mga serbisyong pangkalusugan batay sa SOGIESC.

“Isa sa pinakamahalagang ginagawa ng SOGIESC bill ay pagsigurado na ang bawat Pilipino, kahit anuman ang kasarian, ay makakatanggap ng karapatang serbisyong-medikal kapag kinakailangan. Nakapanlulumo ang mga kwento ng mga miyembro ng LGBTQIA na pinagkakaitan ng mga serbisyong medikal dahil lang sa kanilang kasarian. Ito ay malinaw na diskriminasyon,” sabi ni Hontiveros sa isang pahayag.

3. Bakit ito mahalaga?

Sinabi ni Abante, isang Bible Baptist na pastor, na nagsampa siya ng HB 5717 para magarantiya ang kalayaang gamitin ang relihiyosong paniniwala ng bawat isa.

“Ang kumpiyansa ko ay hindi sa pagsasabing magiging batas ang panukalang batas na ito. Ang kumpiyansa ko ay dahil nagagawa nating ipahayag ang ating sarili, ipahayag ang ating mga paniniwala, ipahayag ang ating mga hangarin, at ipahayag ang ating mga ideolohiya,” sabi niya. “Maaaring hindi ito pumasa bilang batas. Ayos sa amin iyon. Ngunit nararapat para sa amin na maipahayag ang aming pinaniniwalaan nang walang anumang sama ng loob o walang anumang negatibong pagpapahiwatig sa sinuman.”

Para kay Hontiveros, pinoprotektahan ng SOGIESC Equality ang lahat mula sa diskriminasyon at kaakibat nito ang pakikibaka para sa mga karapatan ng kababaihan.

“Ang mga kababaihan ay inabuso at pinigilan na makisali sa lipunan sa maraming antas dahil sa diskriminasyong nakabatay sa SOGIE. Dati hinaharang ang mga babae sa pagboboto o sa pagtatakbo sa mga eleksyon. Gusto naming palayain ang mga tao mula sa paurong at maling opinyon na tulad niyan,” she said.

Ikinalungkot ng senador na ang kanyang panukalang batas ay hindi naiintindihan at itinuring bilang pagtalikod sa mga relihiyosong paniniwala.

“Bilang mga Katoliko, tinuturuan tayong mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang panukalang batas ay lubos na naaayon sa aral na iyon dahil ito ay tungkol sa pagprotekta sa lahat ng Pilipino mula sa karahasan. Ang ating mga batas ay hindi dapat mag-iwan ng puwang para sa poot; ngunit may puwang sa ating mga batas na ginagamit upang bigyang-katwiran ang walang batayan na poot, at kailangan itong punan,” paliwanag niya.

“Walang hustisya kung walang pagkakapantay-pantay. Walang mawawala sa kahit sinuman sa batas na ito,” idiniin ng senador.

 

Nakakita ka na ba ng anumang kahina-hinalang pahayag, larawan, meme, o online post na gusto mong i-verify namin? Sagutan ang reader-request form na ito.

 

Mga Pinagmulan

House of Representatives, House Bill No. 5717, accessed Nov. 16, 2022

Reyna Valmores Official Twitter Account, Abante’s ‘Heterosexual Act’ is…, Nov. 9, 2022

Senate of the Philippines, Sponsorship Speech of Senator Risa Hontiveros on Committee Report No. 148, Dec. 16, 2020

Rep. Bienvenido Abante Jr., Personal Communication, Dec. 1, 2022

Sen. Risa Hontiveros, Personal Communication, Dec. 1, 2022

Senate of the Philippines, Senate Bill No. 1600, accessed Nov. 16, 2022

Senate of the Philippines, Hontiveros files SOGIESC Equality Bill Committee Report, Dec. 6, 2022

 

(Ginagabayan ng code of principles ng International Fact-Checking Network sa Poynter, ang VERA Files ay sumusubaybay sa mga maling pahayag, flip-flops, nakaliligaw na mga pahayag ng mga pampublikong opisyal at kilalang personalidad, at pinasisinungalingan ang mga ito gamit ang tunay na ebidensya. Alamin ang inisyatibong ito at aming pamamaraan.)