Skip to content

Tag Archives: ekonomiya

VERA FILES FACT CHECK: Pahayag ni Marcos sa bumababang utang ng gobyerno nakaliligaw

Ang datos ay tumutukoy lamang sa mga kabuuang utang o bagong utang na hiniram ng gobyerno. Bagama't tama na bumaba ang mga ito, sinabi ng Freedom from Debt Coalition na tumaas pa rin ng 13.71% o P1.67 bilyon ang natitira o kabuuang utang ng pambansang pamahalaan — mula P12.1 trilyon noong 2021 hanggang P13.8 trilyon noong 2022 — dahil ang gobyerno ay nanghihiram ng higit sa binabayaran nito.

VERA FILES FACT CHECK: Pahayag ni Marcos sa bumababang utang ng gobyerno nakaliligaw