Skip to content

Tag Archives: sovereignty

#AnoRaw: Pahayag ng tagapagsalita ng DOJ sa hurisdiksyon ng ICC nangangailangan ng konteksto

Nakasaad sa Article 127, paragraph 2 ng Rome Statute na ang isang bansang nag-withdraw ay nananatiling may mga pananagutan sa mga insidente na nangyari sa panahon ng pagiging miyembro nito. Bahagi ng paggamit ng Pilipinas ng soberanya nito ang pagsang-ayon sa Rome Statute noong Nobyembre 2011, na nagbubuklod sa bansa sa mga probisyon ng kasunduan mula sa petsang iyon hanggang sa pagkalas nito noong Marso 16, 2019.

#AnoRaw: Pahayag ng tagapagsalita ng DOJ sa hurisdiksyon ng ICC nangangailangan ng konteksto