Categories
Editor's Pick Podcast

‘Ano ang nagbago pagkatapos ng Martial Law?’

1976, apat na taon matapos ideklara ang Martial Law, napilitang tumigil ang Pagkakaisa sa Pag-unlad, isa sa mga unang non-government organization ng Chinese-Filipino community sa Pilipinas, sa pagtulong nito sa mga komunidad.

Naudlot man ng labing-isang taon, ipinagpatuloy ni Teresita Ang See ang mga hangarin nitong pagbuklurin and Tsinoy community tungo sa kaunlaran ng bansa.

Pakinggan sa Episode 20, Season 2 ng What The F?! Podcast kung paano bumuo si Ang See ng bagong organisasyon noong 1986, anim na taon pagkatapos ng martial law.

Pwede rin pakinggan sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify for Podcasters

Sources

Free Music Archive, The Get Away by Mr. Smith (Attribution 4.0 International License), July 12, 2021