Categories
Fact Check Filipino

VERA FILES FACT CHECK: PCOO Asec. Rafael-Banaag kinontra ang opisyal na datos ng gobyerno sa giyera laban sa droga

Sinalungat ni
Communications Assistant Secretary Maria Rafael-Banaag ang tinatawag
ng kanyang opisina na “tanging” opisyal na mapagkukunan ng
datos tungkol sa giyera laban sa bawal na gamot, ang #RealNumbersPH,
nang kanyang itanggi na libu-libo na ang napatay sa kontrobersyal na
kampanya ng administrasyong Duterte laban sa iligal na droga.

Sa sariling 2017
accomplishment report

sa katapusan ng taon na inilabas ng
Presidential Communications Operations Office (PCOO), nakasaad na sa
unang 16 na buwan ng kampanya laban sa mga iligal na droga, mahigit 20,000 ang
naitala ng gobyerno na napatay.

PAHAYAG

Sa isang talumpati
noong Hunyo 4 sa Department of Foreign Affairs, sinabi ni
Rafael-Banaag na sina United Nations (UN) High Commissioner for Human
Rights Chair Michelle Bachelet at Iceland Minister of Foreign Affairs
Gudlaugur Thor Thordarson ay gumamit ng “baseless (walang
basehan),” “unfair estimates (hindi makatarungang mga
pagtatantiya)” sa bilang ng mga napatay sa giyera laban sa
iligal na droga sa bansa, iniulat ng Philippine News Agency (PNA).

Ito ay reaksyon sa
talumpati ni Bachelet noong Marso 9 sa UN Human Rights Council
(UNHRC) kung saan sinabi niya na “up to (aabot ng) 27,000 people
may have been killed in the context of the campaign against illegal
drugs since mid-2016
(ang maaaring napatay sa konteksto ng kampanya
laban sa mga iligal na gamot mula pa noong kalagitnaan ng 2016)”
sa Pilipinas. Binanggit rin ng PNA na sinabi ni Thordarson na ang
reports of (mga ulat ng) extrajudicial killings” sa bansa
reached new heights with some estimates up to (ay umabot na sa
napakaraming bilang na may ilang mga pagtatantiya na hanggang sa)
27,000 people killed (ang napatay).”

Iniulat ng PNA:

Rafael said Bachelet
and Thordarson might be referring to homicide cases recorded from
2013 to 2018.

“Note that these
homicide cases are not at all directly related to the deaths during
anti-illegal drugs operations,” Rafael said.

The homicide cases,
she said, may have resulted out of road rage, land dispute, personal
grudge, business rivalry, love triangle, family dispute or politics.

“Again, let me
stress that the 27,000 cases being referred to are not cases of
deaths arising from the campaign against illegal drugs of this
administration,” she added.
(Sinabi ni Rafael na
maaaring tinutukoy nina Bachelet at Thordarson ang mga kaso ng
homicide na naitala mula 2013 hanggang 2018.

“Tandaan na ang
mga kaso ng homicide na ito ay hindi direktang nauugnay sa pagkamatay
sa mga operasyon laban sa iligal na droga,” sabi ni Rafael.

Ang mga kaso ng
homicide, sabi niya, ay maaaring nagresulta dahil sa road rage,
pagtatalo sa lupa, personal na galit, labanan sa negosyo, love
triangle, pagtatalo sa pamilya o pulitika.

Muli, aking ididiin
na ang 27,000 kaso na tinutukoy ay hindi mga kaso ng pagkamatay na
nagmumula sa kampanya laban sa mga iligal na droga na
pinangangasiwaan ng administrasyong ito,” dagdag niya).”

Pinagmulan:
Philippine News Agency,
Drug
campaign critics using ‘baseless’ data: PCOO exec
, Hunyo 4,
2019.

ANG KATOTOHANAN

Sa 2017
year-end report
ng administrasyong Duterte kaugnay ng pangunahing
nagawa nito, sinabi ng PCOO na mayroong 16,355 “homicides under
investigation
(na iniimbestigahan)” mula Hulyo 1, 2016 –
Setyembre 30, 2017, at 3,967 “drug personalities who died in
anti-drug operations
(mga personalidad kaugnay ng droga na namatay sa
mga operasyon laban sa droga)” mula Hulyo 1, 2016 hanggang
Nobyembre 30, 2017.

Ang mga datos na ito
ay nasa chapter na “Fighting Illegal Drugs” at naka-label
bilang “#RealNumbers.”

Isang screenshot ng
Duterte Administration Year-End Report, 2017 Key Accomplishments

Ang #RealNumbersPH
ay “ulat ng gobyerno sa kampanya patungo sa isang drug-free
Philippines, na nagbibigay ng buwanang pagsubaybay sa impormasyon
tungkol sa mga operasyon.” Noong Disyembre 2017, sinabi ni
Communications Secretary Martin Andanar na ang publiko ay dapat

magtiwala
lamang sa #RealNumbers
.”

Hiniling ng Korte
Suprema, sa isang resolusyon noong Abril 2018, sa gobyerno na
ipaliwanag ang higit sa 20,000 “officially confirmed (opisyal na
kumpirmadong)” mga pagkamatay na kaugnay sa iligal na droga:

“This is a total
of 20,322 deaths during the Duterte Administration’s anti-drug war
from July 1, 2016 to November 27, 2017, or an average of 39.46 deaths
every day. This Court wants to know why so many deaths happened as
expressly reported under the section ‘Fighting Illegal Drugs’ of
the Duterte’s Administration 2017 Yearend Report.

(Ito ay kabuuang
20,322 pagkamatay sa digmaan laban sa iligal na droga ng Duterte
Administration mula Hulyo 1, 2016 hanggang Nobyembre 27, 2017, o
average na 39.46 ang namamatay sa araw-araw. Nais malaman ng Korte na
ito kung bakit nangyari ang napakamaraming napatay na tahasang
iniulat sa ilalim ng seksyon na “Fighting Illegal Drugs” ng
Duterte Administration 2017 Yearend Report).”

Pinagmulan: Supreme
Court of the Philippines, Notice of Resolution (G.R. Nos. 234359 and
234484), 2018.


Supreme
Court Resolution on GR 234359 (Almora, et al. v. Dela Rosa, et al.)
and GR 234484 (Daño, et al. v….
…. ng VERA Files sa Scribd

Ang pinakabagong
bilang ng #RealNumbersPH sa website ng Philippine Drug Enforcement
Agency, na sumasaklaw sa Hulyo 1, 2016 hanggang Marso 31, 2019, ay
nagpapakita na mayroong 5,375 “drug personalities who died in
anti-drug operations
(mga personalidad kaugnay ng droga na napatay sa
mga operasyon laban sa droga).”

Ang kampanyang
#RealNumbersPH, na inilunsad noong Mayo 2017, ay hindi kailanman
isinama ang bilang ng mga homicide na sumasailalim ng imbestigasyon,
hindi katulad ng datos sa year-end accomplishment report.

Tinukoy din ng Korte
Suprema sa resolusyon nito na ang “government’s inclusion of
these deaths among its other accomplishments may lead to the
inference that these are state-sponsored killings
(pagsama ng
gobyerno sa mga pagkamatay na ito sa iba pang mga nagawang kabutihan
ay maaaring humantong sa paghihinuha na ang mga ito ay mga pagpatay
na inisponsor ng estado.).”

Ang UNHRC noong
Hulyo 11 ay nagpatibay ng resolusyon na ipinasa ng Iceland, na
nanawagan sa internasyunal na ahensiya na imbestigahan ang mga
pagpatay.

Sinabi ng
internasyonal na human rights group na Amnesty International noong
Hulyo 8 na dapat sisiyasatin ng UN ang kampanyan laban sa droga ng
administrasyong Duterte:

“Three years on,
President Duterte’s ‘war on drugs’ continues to be nothing but
a large-scale murdering enterprise for which the poor continue to pay
the highest price. It is time for the United Nations, starting with
its Human Rights Council, to act decisively to hold President Duterte
and his government accountable. All it takes to be murdered is an
unproven accusation that someone uses, buys, or sells drugs.
Everywhere we went to investigate drug-related killings ordinary
people were terrified. Fear has now spread deep into the social
fabric of society.

(Makalipas ang
tatlong taon, ang ‘digmaan laban sa droga’ ni Pangulong Duterte ay
walang iba kundi isang malakihang proyekto ng pagpatay kung saan mga
mahihirap ang patuloy na nasasaktan. Panahon na para sa United
Nations, simula sa kanyang Human Rights Council, upang kumilos nang
determinado na panagutin si Pangulong Duterte at ang kanyang
pamahalaan. Ang tanging kailangan lamang upang mapatay ay isang
di-napatunayan na paratang na ang isang tao ay gumagamit, bumibili, o
nagbebenta ng mga droga. Kahit saan kami nagpunta upang imbestigahan
ang mga pamamaslang na may kaugnayan sa droga ang mga ordinaryong tao
ay takot. Ang takot ay kumalat na at nakabaon ng malalim sa sistema
ng lipunan).”

— Nicolas Bequelin,
Regional Director ng Amnesty International for East and Southeast
Asia.

Pinagmulan: Amnesty
International,
Philippines:
UN investigation urgently needed into Duterte administration’s
murderous “war on drugs,”
Hulyo 8, 2019.#


Mga Pinagmulan

ABS-CBN News, UN
rights body OKs investigation on PH drug killings, rights situation
,
July 11, 2019

Amnesty
International,
Philippines:
UN investigation urgently needed into Duterte administration’s
murderous “war on drugs,”
July 8, 2019

Australian
Department of Foreign Affairs and Trade,
Human
Rights Council 38th session, Joint Statement on the Human Rights
Situation in the Philippines, General Debate – Item 2
, June 19,
2018

Facebook,
Realnumbersph
– About

Facebook, Official
page of Martin Andanar
, Dec. 3, 2017

Human Rights Watch,
Philippines:
UN Takes Critical Step Toward Accountability
, July 11, 2019

Philippine Drug
Enforcement Agency,
#RealNumbersPH.

Philippine News
Agency,
Drug
campaign critics using ‘baseless’ data: PCOO exec
, June 4,
2019

Presidential
Communications Operations Office, The Duterte Administration Year-End
Report 2017 Key Accomplishments

Rappler, U.N.
rights council adopts resolution vs PH drug war killings
, July
11, 2019

Supreme Court of the
Philippines,
Notice
of Resolution (G.R. Nos. 234359 and 234484)
, April 3, 2018

United Nations Human
Rights Office of the High Commissioner,
High
Commissioner Bachelet calls on States to take strong action against
inequalities
, March 6, 2019


(Ginagabayan ng code
of principles ng International Fact-Checking Network sa Poynter, ang
VERA Files ay sumusubaybay sa mga maling pahayag, flip-flops,
nakaliligaw na mga pahayag ng mga pampublikong opisyal at kilalang
personalidad, at pinasisinungalingan ang mga ito gamit ang tunay na
ebidensya.
Alamin
ang inisyatibong ito
at aming pamamaraan.)