Categories
Editor's Pick Podcast

Ang Kwento ni Etta

Limang dekada na ang nakalipas mula nang idineklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. Pakinggan ang mga kwento ni Etta Rosales, isa sa mga nakasaksi at biktima ng malagim na kabanata sa kasaysayan ng bansa:

Pakinggan sa Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor.fm

Sources

Loretta Rosales, Personal communication (interview), Sept. 2, 2022

Official Gazette of the Philippines, Radio-TV Address of President Marcos, Sept. 23, 1972

YouTube, easygolucky30 OFFICIAL, May 31, 2022

YouTube, Chicklet Reyes, Nov. 19, 2021

YouTube, Andrew Pearson, July 26, 2011

“Better Days” music credits to Benjamin Tissot, bendsound.com