Categories
News Podcast TRES FROM TRESS

Just tiis na lang ba tayo sa dilim?

May nagbabantang energy crisis sa Pilipinas dahil sa papalapit na pagkaubos ng Malampaya gas field. Ano-ano nga ba ang pwedeng magawa ng Marcos administration para maiwasan ito?

Pakinggan sa unang episode ng #TresFromTressShow ng VERA Files:

Maaari din pakinggan sa Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts.

Check out these sources

Music credits to bensound.com