VERA FILES FACT SHEET: Sino ang mga botante sa eleksyon sa Mayo 13?

Basahin sa Ingles

Sinabi ng Commission on Elections na higit sa 61 milyong rehistradong botante ang inaasahang magpapasya sa kalalabasan ng eleksyon sa Mayo 13.

Ito ay isang pagtaas ng 13.8 porsiyento sa rehistradong botante mula noong 2016, na may isang-katlo ng mga botante na nagmumula sa kabataan, o mga may eded na 18-30.

Noong Marso 3, pinapaalalahanan ni Comelec Spokesperson James Jimenez ang publiko tungkol sa ilang maraming gagawin at hindi dapat gawin sa pagboto, dalawang buwan bago ang halalan.

Sa isang serye ng mga tweet, inilista ni Jimenez ang bilang ng mga kandidato na dapat i-shade ng mga botante sa kanilang mga balota para sa bawat posisyon na pagbobotohan. Ipinaalala niya na bagamat ang mga botante ay maaaring mag abstain sa pagboto o pumili ng mas kaunting mga kandidato kaysa sa kinakailangang bilang - halimbawa, isa lamang sa halip ng 12 senador - hindi sila maaaring "bumoto ng higit sa kinakailangan."

Alamin kung sino ang mga botante ngayong taon sa infographic na ito.


MGA PINAGMULAN

Commission on Elections, Number of Registered Voters for May 2019 Elections

Commission on Elections, Number of Registered Voters, Voters Who Actually Voted and Voters' Turnout, Oct. 17 2016

National Youth Commission, Republic Act No. 8044

Twitter.com, @jabjimenez, March 3, 2019

Twitter.com, @jabjimenez, March 4, 2019


(Ang VERA Files Fact Check ay sumusubaybay sa mga maling salaysay at nakaliligaw na mga pahayag ng mga pampublikong opisyal at personalidad, at itinatama ang mga ito gamit ang mga tunay na ebidensya. Kami ay ginagabayan ng mga prinsipyo ng International Fact-Checking Network sa Poynter. Para sa karagdagang impormayan bisitahin ang pahinang ito.)


FOR FURTHER READING

VERA FILES FACT SHEET: Who are the voters in the May 13 midterm polls?

Find out who this year’s voters are in this infographic.

Pagboto by iskedyul

Isa sa pinakahihintay ng lahat ng Pilipino ang araw ng eleksyon. Mayaman o mahirap, nakapag-aral o…

VERA FILES FACT SHEET: 5 mga tsismis tungkol sa pagboto napatunayang hindi totoo

Narito ang limang maling palagay na kailangan mong malaman.

About Vera Files

Founded in March 2008, VERA Files is published by veteran Filipino journalists taking a deeper look into current Philippine issues. Vera is Latin for “true.”

Follow us

MEMBER