Skip to content

Article Keyword Archives

Just tiis na lang ba tayo sa dilim?

May nagbabantang energy crisis sa Pilipinas dahil sa papalapit na pagkaubos ng Malampaya gas field. Ano-ano nga ba ang pwedeng magawa ng Marcos administration para maiwasan ito?

Just tiis na lang ba tayo sa dilim?