Fact Check Filipino

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga artikulo mula sa VERA FILES FACT CHECK na isinalin sa wikang Filipino.

Ang VERA Files ay signatory sa International Fact-Checking Network. Kung naniniwala kang lumabag ang VERA Files sa IFCN Code of Principles at nais mong direktang makipag-ugnay sa IFCN, maaari mong bisitahin ang link https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/complaints-policy.

Mga karagdagang impormasyon tungkol sa proyekto.

​VERA FILES FACT SHEET: Palimbang Masaker at iba pang mga paglabag ni Marcos laban sa Bangsamoro

Isa sa nakalulungkot na pangyayari ay naganap 43…

​VERA FILES FACT SHEET: Ang mga kasalanan ng martial law, sa mga partihan

Tinatayang 20,000 na claimant lang ang inasahan ng…

​VERA FILES FACT SHEET: Mga dapat basahin tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos

Ang hatol: inilubog ni Marcos ang bansa sa isang…

​VERA FILES FACT CHECK: Paggamit ng 'umano'y' hindi isang depensa laban sa libel

Sa pangkalahatan, ang literal na katotohanan o…

​VERA FILES FACT CHECK: Pahayag sa media ng DFA binabaluktot ang katotohanan sa ulat ng Pilipinas tungkol sa karapatang pantao

Ang inulat ni Cayetano sa UN at pahayag ng DFA na…

​VERA FILES FACT CHECK: DDB Chair Santiago inulit ang maling pahayag ni Duterte tungkol sa pampublikong bidding

Ang Batas Republika Blg. 9184, ang batas na…