Skip to content

Tag Archives: red-tagging

VERA FILES FACT SHEET: Ang mga panganib ng red-tagging sa ilalim ng Anti-Terrorism Law

Sa kanyang pahayag sa publiko noong Nob. 30, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang ginagawang “red-tagging" ng mga maka-kaliwang grupo na Makabayan, Gabriela, at Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) nang akusahan niya ang mga ito bilang mga “legal front" at "mga miyembro" ng Communist Party of the Philippines (CPP), ng New People's Army (NPA), ang armadong pangkat nito, at ng National Democratic Front (NDF), ang pampulitikang grupo nito.

VERA FILES FACT SHEET: Ang mga panganib ng red-tagging sa ilalim ng Anti-Terrorism Law

VERA FILES FACT SHEET: The dangers of red-tagging under the Anti-Terrorism Law

In his Nov. 30 public address, President Rodrigo Duterte said he was not “red-tagging” the left-wing groups Makabayan, Gabriela, and Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) when he accused them of being “legal fronts” and “members” of the Communist Party of the Philippines (CPP), of the New People’s Army (NPA), its military arm, and of the National Democratic Front (NDF), its political arm.

VERA FILES FACT SHEET: The dangers of red-tagging under the Anti-Terrorism Law

An Army general’s fight with brainy ladies

ARMY Lt. Gen. Antonio Parlade Jr. has been taking a beating from various sectors lately as a consequence of his remarks against beautiful ladies who showed courage by speaking out on women’s issues such as injustice.

An Army general’s fight with brainy ladies