Skip to content

Tag Archives: yearender

VERA FILES FACT CHECK YEARENDER: Ang mga pinakamalaking flip-flop ni Duterte sa taong 2021

Sa isang talumpati noong Agosto, sinabi mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga pampublikong opisyal ay “inuutusan [sa pamamagitan ng kanilang sinumpaang katungkulan] na magsabi ng totoo … kahit na wasakin sila ng katotohanan.” Ngunit ano ang mangyayari kapag nagsabi ang pangulo ng isang bagay ngayon at pagkatapos ay iniba ang sinabi, at pagkatapos ay iniba pa ulit sa sumunod na pagkakataon?

VERA FILES FACT CHECK YEARENDER: Ang mga pinakamalaking flip-flop ni Duterte sa taong 2021